Familjen Jonsson 3 juni 2006. Lillian, Lars, Tommy, Chris och Susanne. Lars tar studenten, och festen skall börja.